Profile Picture

היי, אנחנו ה״עצמאים״, ענבר בזק ויוחנן קפלניקוב יוצאים למסע עסקי, שבמהלכו נעשה את הזינוק המשמעותי הבא שלנו, ובדרך נפגוש בעלי עסקים מעוררי השראה שישתפו אותנו בנסיון ובידע שצברו איך להזניק את העסק.

קובי גולדשטיין על משברים אישיים והרשת החברתית ככלי תמיכה וצמיחה