לקוחות גדולים

קובי גולדשטיין על משברים אישיים והרשת החברתית ככלי תמיכה וצמיחה