צמיחה מהירה

קובי גולדשטיין על משברים אישיים והרשת החברתית ככלי תמיכה וצמיחה